november 2019

POVEZOVANJE = TRAJNOST (2019-2022)
||
Skupaj s partnerji izvajamo projekt na področju profesionalizacije nevladnih organizacij.
continue reading
Strojnica jaška Inzaghi
Dediščino popeljemo korak dlje
||
Slovesno smo odprli prostore strojnice jaška Inzaghi, v katerih bo deloval novoustanovljeni Zavod ID20.
continue reading
Idrijska rudarska hiša – nova priložnost?
||
Predstavili smo finančne možnosti prenove idrijskih rudarskih hiš.
continue reading