NVO podpora

POVEZOVANJE = TRAJNOST (2019-2022)

Uspešni smo bili pri prijavi na javni razpis Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, na katerega smo se MC Idrija, Idrija 2020 in ZPM Idrija prijavili s projektom Povezovanje = trajnost. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki prispevajo k razvoju in profesionalizaciji NVO in prostovoljstva v Sloveniji, v organizacijah, ki naslavljajo potrebe v okolju in zagotavljajo učinkovite in kakovostne storitve.

Leto 2020 bo v marsičem prelomno, saj se izteka veljavna Strategija za mlade Občine Idrija ter v veljavo prihajajo smernice revidirane Inovativne strategije trajnostnega razvoja Občine Idrija (z misijo zadrževanja in privabljanja mladih). Da bi (mladinski) nevladni sektor ohranil svojo pomembno vlogo pri razvoju okolja ter okrepil pomen tematik, ki jih obravnava (demografija, diverzifikacija zaposlitvenih možnosti, stanovanjska problematika, kakovost življenja, kakovost prostega časa, aktivno državljanstvo preko prostovoljstva, evropska zavest, telesno in duševno zdravje …), želimo s projektom “Povezovanje = trajnost” v partnerstvu treh nevladnih mladinskih organizacij in organizacij za mlade začrtati nadaljnji razvoj mladim prijazne občine.

Poslanstvo konzorcija je nadgraditi poslanstvo posameznih organizacij, in sicer, da bi kot največji konzorcij nevladnih in mladinskih organizacij v občini Idrija nudili prostor za spodbujanje idej, izvajali in podpirali dejavnosti, s katerimi stremimo k izboljšanju položaja mladih in omogočamo razvoj potencialov v lokalnem okolju prek razvoja mladinskih politik, aktivne mladinske participacije in kvalitetnega nevladnega sektorja. Mlade spodbujamo k pridobivanju kompetenc, vključevanju v procese odločanja in soustvarjanju dogodkov, s katerimi bogatimo utrip mesta.

S prepletajočimi se aktivnostmi bomo podrobneje naslavljali 4 področja (bivanje, zaposlitev, participacija, kakovosten prosti čas), pri čemer bomo nagovarjali mlade med 13. in 35. letom starosti ter na 4 nivojih (strateški, informacijski, programski, organizacijski).

CILJI PROJEKTA:

 • [STRATEŠKI] Priprava nove Strategije za mlade za obdobje 2020-2025 v sodelovanju z Občino Idrija.
 • [INFORMACIJSKI] Dvig sledilcev informacij na različnih spletnih platformah (Facebook, Instagram, novičnik, spletna stran) za 25 % pri vseh treh organizacijah v konzorciju.
 • [PROGRAMSKI] Na vsakem programskem področju (bivanje, zaposlitev, participacija, kakovostni prosti čas) izvedene vsaj 3 aktivnosti letno.
 • [ORGANIZACIJSKI] Okrepitev veščin upravljanja nevladnih organizacij za 30 % na podlagi samoevalvacijskih vprašalnikov in priprava projekta za preureditev »mladinskega« objekta z namenom krepitve nevladnega sektorja.

NASLOVLJENE POTREBE:

Poleg finančne nestabilnosti nevladnih organizacij smo trenutno identificirali še 5 problematik, ki jih je mogoče smiselno in uspešno nagovoriti v sodelovanju konzorcijskih partnerjev:

 1. Potreba po usklajeni obravnavi mladih po širši definiciji.
 2. Pomanjkanje informacij in/ali informacijski hrup oziroma potreba po stalni in poenoteni promociji o prostovoljstvu, nevladnih organizacijah, priložnostih za mlade.
 3. Potreba po razvoju priložnosti in možnosti za mlade na področju zaposlovanja, stanovanjske politike (npr. nadaljnje omogočanje diverzificiranih zaposlitvenih poti mladih) z namenom reševanja demografskega izziva.
 4. Potreba po kontinuiranem delu s prostovoljci in sodelovanju med prostovoljskimi nevladnimi organizacijami.
 5. Potreba po nadaljnjem razvoju mladinskih politik in nadgradnja dosedanjih ukrepov na področju mladih, prostovoljstva in participacije.

PARTNERJI V PROJEKTU:

 • Zveza društev Mladinski center Idrija
 • Društvo Idrija 2020
 • ZPM Idrija

PRIDRUŽENI PARTNERJI:

 • Osnovna šola Idrija
 • Gimnazija Jurija Vege Idrija
 • Občina Idrija

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 31. 1. 2022
Vrednost operacije: 150.000 EUR