COMM.ON HERITAGE. Skupnostni vodja za vključujoči razvoj dediščine na odročnih (ranljivih) območjih

Občina Idrija ima zelo bogato kulturno in naravno dediščino, ki pa je še precej neizkoriščena. Zaradi pol-periferne lege primanjkuje oseb z izkušnjami in znanji izkoriščanja potencialov dediščine. V okviru mednarodnega projekta Comm.on Heritage želimo pokazati, da lahko spridobivanjem primernih izkušenj izoblikujemo skupnostne vodje, ki bodo v prihodnosti uspešno povezovali odločevalce s skupnostjo in dediščini dali nove vsebine ter bodo pomagali zajeziti upadanje prebivalcev v odročnih predelih. 

Projekt se navezuje na aktivnosti Društva Idrija 2020 in Zavoda ID20 – z njim želimo spodbuditi razmislek o uporabnosti naše skupne dediščine in navdihniti odločevalce, strokovnjake, zanesenjake ter predvsem tiste, ki še iščejo svoje mesto v skupnosti, da je dediščina priložnost za trajnostni razvoj in investicija v poslovno samozadostnost. S sorodnimi organizacijami v EU smo se povezali, da bi usposobili t.i. “skupnostne vodje”, razvili procese vključevanja in sodelovanja skupnosti na odročnih (ranljivih) predelih ter dediščini dali dodatno (poslovno) vrednost. 

T. i. “skupnostni vodja”, ki je prevod angleškega izraza “community manager”, ima preplet lastnosti, ki so značilne tako za okolje nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti. Na področju dediščine: 

  • povezuje in aktivno vključuje lokalno skupnost; 
  • prepoznava pomembnost dediščine;
  • razume poslovne procese v družbi;
  • razmišlja kreativno in inovativno ter 
  • aktivno uporablja sodobna digitalna orodja. 

V okviru strateškega partnerstva bomo skupaj s partnerji iz Italije, Grčije, Portugalske, Malte v ospredje postavili vključevanje in sodelovanje lokalne skupnosti v sam projekt. Organizacije, ki smo del projekta, bomo združile lastno znanje in ga nadgradile v strateško uporabno znanjo, ki bo primerno tudi za druga območja v Evropski uniji (pa tudi izven nje). 

V okviru projekta bomo tako ustvarili ali izvedli:  

  • GeoTrail(Geocaching pot), ki bo povezoval različne elemente bogate dediščine v vseh območjih partnerskih držav in bo namenjen tudi ranljivim skupinam. V občini Idrija ga bomo razvili v sodelovanju z ranljivimi skupinami; 
  • Vodnik za skupnostne vodje v odročnih območjih na področju dediščine, ki bo opredelil lastnosti in sposobnosti, ki jih mora imeti skupnostni vodja, ter predlagal digitalna orodja ter tehnike vključevanja skupnosti v posamezne projekte;
  • podcast z vsebinami za krepitev skupnostnih vodij; 
  • knjižico z orodji za prepoznavanje in dvig dodane vrednosti dediščine skozi poslovne procese, ki bo namenjena širšemu lokalnemu prebivalstvu in bo osnovana na že opravljenih projektih Društva Idrija 2020 (predvsem projekt TBI). 
  • Hackathon s področja dediščine, na katerem bomo iskali poslovne priložnosti na področju naše skupne dediščine; 

Partnerji v projektu: L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale (Italija – vodilni partner), Društvo Idrija 2020 (Slovenija), Kyttaro Enallaktikon Anazitiseon Neaon Kean (Grčija), Paola (Malta), Associação RCDI – Rede de Competências para o Desenvolvimento e a Inovação (Portugalska)

Skupna vrednost projekta: 252 905,00 €

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021